Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: Видове облаци

Настоящата тестова игра е посветена на основните видове облаци. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Леденият континент

Настоящият тест е дело на Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Перу

Настоящата ни тестова игра е посветена на латиноамериканската страна Перу. Успех!

Тестова игра: Българските острови

Настоящата тестова игра е посветена на българските острови в Черно море и в р. Дунав. Успех!

Тестова игра: Необикновени граници

Настоящата тестова игра е посветена на някои по-особени примери за държавни граници. Успех!

Тестова игра: Иран

Настоящата тестова игра е посветена на интересната и сравнително малко познатата азиатска държава Иран. Успех!